wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego: www.wjlaserdesign.pl
 
 
RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.
Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Niniejsza tekst ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 
   1.   Dane Administratora Danych Osobowych
 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Laserowa W&J Robert Jasek mieszcząca się w Bizorędzie , 28-305 Sobków i posługująca się numerem NIP 887 162 65 63, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@wjlaserdesign.pl

   2.     Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami.
 
Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 
 1. W celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko / nazwa firmy
 2. adres zamieszkania / siedziba firmy
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. w celu wyceny naszej usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu.
 
 1. W celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko / nazwa firmy
 2. adres zamieszkania / siedziba firmy
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 
 1. W celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury , dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko / nazwa firmy
 2. adres zamieszkania / siedziba firmy
 3. numer NIP
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 
 1.  W celu rozpatrzenia reklamacji lub spraw kierowanych do Pracowni Laserowej W&J Robert Jasek, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko / nazwa firmy
 2. adres zamieszkania / siedziba firmy
 3. adres e-mail
 4. numer rachunku bankowego, gdy zwrot należności ma nastąpić przelewem
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 
 1. W celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko / nazwa firmy
 2. numer telefonu
 3. e-mail
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
  
 1. W celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko/ nazwa firmy
 2. adres e-mail/ numer telefonu
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 
 1. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 1. adres IP
 2. data i czas serwera
 3. informacje o przeglądarce internetowej
 4. informacje o systemie operacyjnym
dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
 
3.  Cookies
 
 1. Administrator Danych Osobowych, na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google)
 
 1. Zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania     użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych
 
 1. Wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach 
 
 1. Utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 
 1.  Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter anonimowy — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.
 
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku .
 
 1.        Prawo wycofania zgody
 
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 
 1. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 1. wysłać maila na adres kontakt@wjlaserdesign.pl  z prośbą o wycofanie danych
 
 
     5.     Wymóg podania danych osobowych
 
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.
 
 1. Aby otrzymać wycenę i wizualizację, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.
 
   6.      Odbiorcy danych osobowych
 
 
 
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 
 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi  podatkowe , księgowe
 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny
 3. podwykonawcom świadczonych przez nas usług
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych 
 
   7.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
 
    8.    Okres przetwarzania danych osobowych
 
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 
 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. 10 lat/ 3 lata— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 
 
9.       Uprawnienia podmiotów danych
 
 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym m.in. wglądu do Twoich danych, informacji na temat Twoich danych osobowych,  przekazania kopii Twoich danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych w celach  marketingowych
 
        II.    Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i  staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym                     możliwym stopniu.
 
  10.      Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym  prawem, możesz wnieść skargę do                       Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
   11.      Postanowienia końcowe
 
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 
 
Przejdź do strony głównej